ספרייה תלויה - string 500

5,360 שח לגימור צבע / 6,630 שח עץ כהה
להזמנה

מדפי משחקים - String 373

גימור צבע 2,480 שח / גימור עץ 2,820 שח
להזמנה

שולחן ילדים משתנה - String 367

גימור צבע 1,540 שח / גימור עץ 1,620 שח
להזמנה

ארון וטרינה תלוי - 326 String

גימור צבע 10,560 שח / גימור עץ 11,700 שח
להזמנה

ארון וטרינה למטבח - String 374

גימור צבע 4,660 שח / גימור עץ 4,950 שח
להזמנה
_copy