ארון TV תלוי - String 376

גימור צבע 5,980 שח / 7,460 שח גימור אגוז
להזמנה

שידה צפה לסלון - String 369

גימור צבע 5,990 שח / גימור אגוז 7,610 שח
להזמנה

מדפים תלויים - 321 String

גימור צבע 1,890 שח / גימור עץ 2,110 שח
להזמנה

שידה תלויה - 312 String

גימור צבע 8,680 שח / גימור עץ 9,960 שח
להזמנה

ספרייה תלויה - 319 String

גימור צבע 10,530 שח / גימור עץ 11,720 שח
להזמנה

שידת מבואה - String 353

גימור צבע 3,940 שח / גימור עץ אגוז 4,470 שח
להזמנה

מזנון טלויזיה - String 368

גימור צבע 6,560 שח / גימור עץ בהיר 7,240 שח
להזמנה

ארון משקאות - String 379

גימור צבע 6,240 / גימור עץ אגוז 7,170 שח
להזמנה

ארון טלויזיה תלוי - String 374

גימור צבע 4,330 שח / גימור עץ 5,380 שח
להזמנה

ארון טלוויזיה - 317 String

גימור צבע 6,330 שח / גימור עץ אגוז 7,780 שח
להזמנה

ארון מדיה תלוי - 315 String

גימור צבע 10,800 שח / גימור עץ 12,260שח
להזמנה
מידוף מודולרי | String